தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் பணிக்குழு(TNUSRB) 8826 காலி பணி இடங்கள்!

தமிழ் நாட்டில் உள்ள காவலர் சீருடை பணி இடங்களை நிரப்புவதற்கு தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் பணிக்குழு (TNUSRB)தற்போது 8826 பணி இடங்களை அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர்

Read more

இந்திய ரயில்வே துறையில் வேலை (RRB Group D Recruitment 2019)

இந்திய ரயில்வே துறையில் அதிகப்படியான காலி இடங்களை இந்தியஅரசு அறிவித்துள்ளது .இதற்கான தகுதி பத்தாம் வகுப்பு மட்டுமே போதுமானது .+2 , ஐடிஐ , டிகிரி படித்த

Read more
Close