நண்டு சூப் செய்வது எப்படி ?

0.0 00 நண்டு சூப் என்றதும் உங்கள் நாவின் எச்சில் ஊறுகிறதா ? நண்டு சூப் மருத்துவ குணம் நிறைந்தது. நண்டு சூப் ஆனது சளி இரும்பல் போன்றவற்றிற்கு

Read more

நிலவில் பருத்தி விவசாயம்-சாதித்ததா சீனா ?

0.0 00 நிலவில் பருத்தி விவசாயம் : நிலவு பற்றி இன்று பல நாடுகள் ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றன. அதில் பல தகவல்கள் கிடைத்தாலும் மனிதனுக்கு நிலாவின்

Read more

ஒரே நாளில் பொடுகை நீக்க எளிய வழிமுறைகள் (How to remove dandruff in tamil)

4.7 14 நம்முடைய தலை அரிப்பிற்கு மிக முக்கிய காரணம் தான் இந்த பொடுகு. நம்முடைய தலையில் மேற்பரப்பு தோல்களில் இறந்த செல்கள் படிவது தான் பொடுகு

Read more
Close