இந்தியஅணுசக்தி கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாலிமிடெட்(NPCIL) நிர்வாகப் பயிலுனர்கள் நியமனம்-2019

இந்திய அணுசக்தி கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் 200 க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்ய உள்ளது. இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு, முழுமையான NPCIL வேலை

Read more
Close