கால்சியம் அதிகம் உள்ள உணவுகள்(calcium food in tamil)

கால்சியம் சத்து நம்முடைய உடலுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள்(calcium food in tamil). கால்சியம் குறைபாட்டால் நம்முடைய உடலில் மூட்டுவலி,எலும்பு பிரச்சனைகள்,போன்ற பல பிரச்சனைகள்

Read more
Close