வரலாறு காணாத விலை ஏற்றம்- தங்கம்!

 தங்கம் வரலாறு காணாத விலை ஏற்றம்! தங்கத்தின்(gold) மதிப்பானது எப்போதும் குறையாது என்பது மீண்டும் மீண்டும் நிரூபணம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தங்கத்தின் விலையானது

Read more
Close