காற்றை மட்டும் சுவாசித்து பல ஆண்டுகளாக உயிர் வாழும் அதிசியம் !

0.0 00 காற்றை மட்டும் சுவாசித்து பல ஆண்டுகளாக உயிர் வாழும் அதிசியம் ! அகமதாபாத்: அவரது 7 வயதில் அவர் வீட்டை விட்டு காட்டுக்கு சென்று

Read more
Close