சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க வேண்டுமா ?

0.0 00 சர்க்கரை நோய் உள்ள வர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பார்கள் .ஏனெனில் மருத்துவர்கள் அவர்களை பயமுறுத்தி வைத்து இருப்பார்கள் . மாத்திரை மருந்து மட்டும் சாப்பிட்டு வந்தால்

Read more
Close