காதலர் தினம்-உருவான கதை !

காதலர் தினம்! உலகம் முழுவதும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது காதலர் தினம். முதன் முதலாக ரோமானிய மன்னர்களின் ஆட்சியில் தான் வேலன்டைன்ஸ் தின கொண்டாட்டத்திற்கான சான்றுகள் இருப்பதாக

Read more
Close