விட்டமின் டி அதிகம் உள்ள உணவுகள்(vitamin d food in tamil)

நம்முடைய உடலுக்கு விட்டமின் டி சத்து மிகவும் முக்கியாகும். இந்த விட்டமின் டி சத்து இல்லாத காரணத்தால் தான் நம் உடலில் பல பிரச்சனைகள் உண்டாகின்றன(vitamin d

Read more
Close